Đăng nhập Đăng ký website 
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Code hiển thị Sản phẩm trong cùng 1 danh mục theo các kiểu khác nhau

Ví dụ hiển thị sản phẩm đầu tiên lớn, các sản phẩm tiếp theo nhỏ hơn
Hoặc 3 sản phẩm đầu tiên gồm hình và tên, 5 sản phẩm tiếp theo chỉ có tên

Code này cũng tương tự như Code hiển thị Sản phẩm trong cùng 1 danh mục, chúng ta cấu hình thông số dbegin để tách dữ liệu thành 2 nhóm khác nhau.
Template code:
div class="drow">
    {d:block module="postkeyproducts" cname="pro" mkey="key1" dbegin="row1|row2"}
    h2>data.header}/h2>
    div class="panelIdxPro1">
        div class="dcol dscol w40 dtop">
            {d:begin module="row1" thumb="250x0" loop="1"}
            div class="box ma04">
                div class="image mb2">a href="data.link}">data.picture}/a>/div>
                div class="info mt2">
                    h3>a href="data.link}" class="lCyan">data.title}/a>/h3>
                    h4 class="proSameHeight">data.description}/h4>br>
                    h5>span class="price-old">data.cost_before}/span>span class="price-new">data.cost}/span>/h5>
                /div>
            /div>
            {d:end}
        /div>
        div class="dcol dscol w60">
            div class="drow groupSmall">
            {d:begin module="row2" thumb="250x0" loop="1,6"}
                div class="dcol dscol dmcol w33 dtop">
                    div class="box">
                        div class="image">a href="data.link}">data.picture}/a>/div>
                        div class="info">
                            h3>a href="data.link}" class="lCyan">data.title}/a>/h3>
                        /div>
                    /div>
                /div>
            {d:end}
            /div>
        /div>
    /div>
    {d:/block}
/div>

Trong đó:

mkey: là tên khóa của danh mục sản phẩm cần hiển thị
dbegin: là tên khóa của khối các dòng dữ liệu cần lặp lại, có thể đặt tên tùy ý miễn sao trong cùng 1 khối thì không được có khóa trùng nhau. Trong phần này chúng ta đặt 2 khóa, các khóa cách nhau bằng dấu |. Ví dụ: dbegin="row1|row2" là các khối lặp theo khóa tương ứng với giá trị dbegin ở trên.
Ví dụ muốn row1 lặp lại 3 lần thì khai báo như sau:
{d:begin module="row1" thumb="250x0" loop="3"}

{d:end}

Muốn row2 hiển thị tiếp tục từ dữ liệu thứ 4 và hiển thị 5 dữ liệu ta khai báo như sau:
{d:begin module="row2" thumb="250x0" loop="4,5"}

{d:end}

Trong mỗi khối lặp ta điều chỉnh giao diện hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

loop và thumb: là các thông số tương tự như trong phần Code hiển thị danh mục Sản phẩm.

Sử dụng cấu trúc trên ta có thể hiển thị kết quả như sau:
Bố cục Sản phẩm


Các tin khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN
Address: 216/14 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
Hotline: 0908.622.880 -  Zalo: 0908 622 880
Email: Email info
Số Hotline
Zalo