Đăng nhập Đăng ký website 
DÙNG THỬ

Code hiển thị Sản phẩm trong cùng 1 danh mục

Code dùng để hiển thị tất cả sản phẩm thuộc cùng 1 danh mục. Mỗi danh mục sẽ được xác định bằng một khóa và sử dụng khóa này để hiển thị thông tin trên website.

Template code:
{d:block module="postkeyproducts" mkey="key1" dbegin="row_data_pro_key"}
    h2>a href="data.link2header}">data.header}/a>/h2>
    div class="drow">
    {d:begin module="row_data_pro_key" thumb="0x484" loop="8"}
        div class="dcol dscol dmcol w25 dtop">
            div class="image dflash">a href="data.link}">data.picture}data.label}/a>/div>
            h3 class="tcenter tbold">a href="data.link}">data.title}/a>/h3>
            h4>a href="data.add2cart}" class="bt_order_now">i class="dicon-basket-alt">/i>Đặt hàng/a>/h4>
        /div>
    {d:end}
    /div>
{d:/block}

Trong đó:
mkey: là tên khóa của danh mục tin tức cần hiển thị
dbegin: là tên khóa của khối các dòng dữ liệu cần lặp lại, có thể đặt tên tùy ý miễn sao trong cùng 1 khối thì không được có khóa trùng nhau.
loop và thumb: là các thông số tương tự như trong phần Code hiển thị danh mục Sản phẩm

Ví dụ trong phần quản lý Danh mục có các dữ liệu sau:
Quản lý danh mục Sản phẩm
Muốn hiển thị sản phẩm trong mục Thiệp cưới trên website, phần mkey nhập vào là key0

Kết quả hiển thị trên website:
Sản phẩm trong cùng danh mục
Trường hợp muốn hiển thị sản phẩm trong mục Lịch tết thì sửa mkey thành key1.
Muốn hiển thị tin trong mục nào thì đặt cho mục đó 1 key và sử dụng key này trong code để hiện đúng dữ liệu. Các key có thể đặt tùy ý miễn sao không bị trùng nhau.


Các tin khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN
54 Đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0908.622.880 -  Zalo: 0908 622 880
Email: Email info
Số Hotline
Zalo